Smûke jûn Freed 1 Novimber

Tsjek dizze nûging! In smûke jûn mei swiet, sâlt en soer; de smaken fan it libben. Mei bierpriuwerij, Frysk iten út de midsiuwen (en dat fine jim net yn ’e winkel), Abe de Vries sil sprekke oer de ‘Brykfryske Mienskip’ en der is in protte gesellichheid. Jim komme dochs ek?

Graach yn ’t foar oanmelde op jongfryskemienskip@gmail.com ûnder fermelding fan it oantal persoanen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *