Ûndersyk nei de Fryske Nasjonaliteit

De Jongfryske Mienskip giet ûndersykjen as it kaderferdrach -wêr’t by de Friezen erkend binne as Nasjonale Minderheid- it juridysk mooglik is om dizze erkenning ek sichtber te meitsjen yn offisjele identiteits dokuminten.
Der foar wolle wy mei meardere instellingen gearwurkje. Wy halden jimme op de hichte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *